Érintésvédelmi tűzvédelmi villámvédelmi felülvizsgálatok szabványossági felülvizsgálat Körmend Vas megye Dunántúl

Szabványossági felülvizsgálatok

A villamos berendezések érintésvédelmi-, tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégeztetése több szempontból is fontos:

A kommunális-, ipari- és kereskedelmi létesítmények, lakóépületek, ingatlanok tulajdonosait, üzemeltetőit jogszabályi kötelezettség terheli, hogy az építmény villamos hálózatának felülvizsgálatáról átadás, üzembe helyezés előtt, valamint meghatározott időközönként gondoskodjon.

A tűzesetek és az áramütéses balesetek gyakran a villamos hálózat problémáira vezethetők vissza. A felülvizsgálat során megállapított hiányosságok javításával jelentősen csökkenthető a személyi sérülések, anyagi károk kockázata.

A műszeres ellenőrzés során a hálózat olyan hibái is feltárhatók, melyek a gépek, berendezések meghibásodásához vezetnének - így ezek megelőzése jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

Cégünk vállalja a helyszíni mérés és felülvizsgálat elvégzését, valamint az előírások szerinti dokumentációk, jegyzőkönyvek elkészítését. A felülvizsgálatokat a rájuk vonatkozó szabványok és rendeletek előírásainak maradéktalan betartásával, megbízóink érdekeit szem előtt tartva végezzük. Az esetlegesen feltárt hibákra megoldási javaslatot adunk. A felülvizsgálatok lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek, engedélyek birtokában vagyunk.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Beüzemelési szabványossági (első) felülvizsgálat

Minden új, beüzemelés előtt álló létesítményben a villamos berendezés átadásához szabványossági felülvizsgálatot kell végezni. A felülvizsgálat szükségességét a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet és az MSZ 2364-610 sz. szabvány írja elő.

Célja az elkészült villamos berendezés ellenőrzése abból a szempontból, hogy megfelelően lett-e elkészítve, és biztonságosan üzemeltethető. Biztosítja, hogy csak olyan berendezés kerül üzembe helyezésre, amely a szabványoknak megfelelően lett kivitelezve.

A felülvizsgálat megtörténtét a Tűzoltóság és a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi.

A helyszínelés után a jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabvány és a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai szerint készül.

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata (Tűzvédelmi felülvizsgálat)

A felülvizsgálat szükségességét, valamint végzésének gyakoriságát a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

A villamos berendezést tűzvédelmi szempontból

"A" és "B" tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,

"C" tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,

a "D" és "E" kategóriába tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 9 évenként kell felülvizsgálni.

Alapvető célja a villamos hálózat hibáinak feltárása, az ezekből fakadó tűz- és robbanásveszély megelőzése. A vizsgálat kiterjed a létesítmény 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezéseinek átfogó ellenőrzésére szereléstechnológiai szempontból, az alkalmazott védelmek, a leválaszthatóság, az állapot, a környezethez viszonyított megfelelőség, és a szigetelési ellenállás szempontjából.

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a tűzoltóság ellenőrzi.

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabvány [MSZ 1600 sz. szabványsorozat], valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai szerint készül.Érintésvédelmi felülvizsgálat és mérés

A villamos berendezések érintésvédelmének időszakos felülvizsgálatát a 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelettel módosított, 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet írja elő.

Vizsgálat elvégzésének gyakorisága:

Kommunális létesítmények és lakóépületek, nyaralók, valamint a 30 KW-nál nem nagyobb névleges csatlakozású ipari és kereskedelmi létesítményeknél 6 évente

Minden más helyen 3 évente

Az érintésvédelem azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültségmentes, de meghibásodás, testzárlat következtében feszültség alá kerülő részek érintésekor bekövetkező áramütést akadályozzák meg. A felülvizsgálat célja a villamos berendezések érintésvédelmi hibáinak felderítése, s ezáltal az ebből fakadó áramütéses balesetek megakadályozása.

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi.

A helyszínelés után a jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabvány [MSZ 172/1 sz. szabvány] előírásai szerint készül.

Kéziszerszámok szigetelésmérése, felülvizsgálata

A használat közben kézben tartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek kéziszerszámnak minősülnek. A kéziszerszámok időszakos, évenkénti ellenőrzését a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet írja elő.

Célja a villamos kéziszerszámok hibáinak feltárása (pl. törött burkolat, villásdugó, sérült szigetelés a vezetéken), melyek áramütéses balesetet okozhatnak.

A felülvizsgálat megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség ellenőrzi.

A helyszíni ellenőrzés és műszeres mérések után a jegyzőkönyv MSZ 2364 sz. szabvány, valamint MSZ 4851 sz. szabvány előírásai szerint készül.

Villámvédelmi felülvizsgálatok

A felülvizsgálat szükségességét, és végzésének gyakoriságát a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

A villámvédelmi berendezést

"A" és "B" tűzveszélyességű építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

"C" tűzveszélyességű építményben, szabadtéren legalább 6 évenként,

"D" és "E" besorolású épületeknél, szabadtéren legalább 9 évenként kell felülvizsgálni.

A villámvédelem az emberélet védelmének, a tűzvédelem és az elektromos berendezések védelmének eszköze. Csak a megfelelő módon kiépített külső és belső villámvédelemmel tudunk eredményesen védekezni a villámcsapás káros hatásai ellen.

A felülvizsgálat célja a villámvédelmi rendszer hibáinak felderítése. Megtörténtét és a feltárt hiányosságok kijavítását a tűzoltóság ellenőrzi.

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet [MSZ 274 sz. szabvány] előírásai szerint készül.

FÜLÖP-VILL Kft. - Érintésvédelmi felülvizsgálat, mérés. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata (Tűzvédelmi felülvizsgálat). Kéziszerszámok felülvizsgálata. Villámvédelmi felülvizsgálatok